மிருகசீரிஷ நட்சத்திரம்

⭐⭐⭐✨✨✨💫💫💫

************


⭐மிருகசீரிஷ நட்சத்திரம் !!
மிருகசீரிஷம் :

🌟நட்சத்திரத்தின் இராசி : ரிஷபம், மிதுனம்

🌟மிருகசீரிஷம் 1, 2ம் பாத நட்சத்திரத்தின் இராசி : ரிஷபம்

🌟மிருகசீரிஷம் 3, 4ம் பாத நட்சத்திரத்தின் இராசி : மிதுனம்

🌟மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரத்தின் அதிபதி : செவ்வாய்

🌟மிருகசீரிஷம் 1, 2ம் பாத நட்சத்திரத்தின் இராசி அதிபதி - ரிஷபம் : சுக்கிரன்

🌟மிருகசீரிஷம் 3, 4ம் பாத நட்சத்திரத்தின் இராசி அதிபதி - மிதுனம் : புதன்

👉🏽பொதுவான குணங்கள் :

🌟உற்சாகத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் இருப்பவர்கள்.

🌟மற்றவர்களுக்கு மரியாதை மற்றும் பண்போடு பழகக்கூடியவர்கள்.

🌟நல்ல பேச்சுத்திறமை உடையவர்கள்.

🌟கொஞ்சம் கர்வம் மற்றும் திமிரும் உடையவர்கள்.

🌟உறுதியான உடல் அமைப்பை உடையவர்கள்.

🌟இரகசியங்களை பாதுகாப்பவர்கள்.

🌟தீர்க்கமான அறிவினை உடையவர்கள்.

🌟தாய் மற்றும் தந்தை மீது பாசம் கொண்டவர்கள்.

மிருகசீரிஷம் முதல் பாதம் 1️⃣:

இவர்களிடம் மிருகசீரிஷ நட்சத்திரத்திற்குரிய பொதுவான குணங்களும் இருக்கும். மேலும் கீழ்க்கண்ட சில குணங்களும் இருக்கும்.

🌟மன பலம் உள்ளவர்கள்.

🌟கல்வியில் ஓரளவு விருப்பம் உள்ளவர்கள்.

🌟கலைகள் மூலம் இலாபம் அடையக்கூடியவர்கள்.

🌟தன்னம்பிக்கை, துணிச்சல் உள்ளவர்கள்.

🌟எல்லாம் தெரியும் என்ற கர்வம் உடையவர்கள்.

மிருகசீரிஷம் இரண்டாம் பாதம் 2️⃣:

இவர்களிடம் மிருகசீரிஷ நட்சத்திரத்திற்குரிய பொதுவான குணங்களும் இருக்கும். மேலும் கீழ்க்கண்ட சில குணங்களும் இருக்கும்.

🌟புத்திசாலிதனம் உடையவர்கள்.

🌟இரக்க குணம் கொண்டவர்கள்.

🌟திட்டமிட்டு செயலாற்றுபவர்கள்.

🌟சொன்னதை செய்யக்கூடியவர்கள்.

மிருகசீரிஷம் மூன்றாம் பாதம் 3️⃣:

இவர்களிடம் மிருகசீரிஷ நட்சத்திரத்திற்குரிய பொதுவான குணங்களும் இருக்கும். மேலும் கீழ்க்கண்ட சில குணங்களும் இருக்கும்.

🌟ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ விரும்புபவர்கள்.

🌟உத்தம குணங்களை கொண்டவர்கள்.

🌟வசீகரமான தோற்றம் கொண்டவர்கள்.

🌟கலைஞானம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள்.

மிருகசீரிஷம் நான்காம் பாதம் 4️⃣:

இவர்களிடம் மிருகசீரிஷ நட்சத்திரத்திற்குரிய பொதுவான குணங்களும் இருக்கும். மேலும் கீழ்க்கண்ட சில குணங்களும் இருக்கும்.

🌟முடிவுகளை விரைவில் எடுக்கக்கூடியவர்கள்.

🌟வஞ்சக எண்ணங்கள் கொண்டவர்கள்.

🌟பிடிவாத குணத்துடன் நெஞ்சில் அழுத்தம் கொண்டவர்கள்.

🌟தானாகவே பிரச்சனைகளை உருவாக்கி கொள்ளக்கூடியவர்கள்.
 
Top