நிரந்தர கடன்... நோய்.. வழக்கு...7708310982

ஶ்ரீ ஸ்ரீ கணேஷ் ஜோதிடர் ..

நிரந்தர கடன்... நோய்.. வழக்கு...

குரு+கேது..
பெரும் பணம்.. சாா்ந்த கடன்..
குழந்தைகளுக்காக.. வாங்கிய கடன்
நோய்.. வழக்கு...

சனி+கேது..
தொழில் சாா்ந்த கடன்
வறுமை சாா்ந்த கடன்
சித்தப்பாவுக்காக வாங்கிய கடன்
நோய்.. வழக்கு...

சுக்ரன்+கேது..
வாழ்க்கைத்துணை.. அத்தை முறைக்காக வாங்கிய கடன்.. காமத்துக்காக வாங்கிய கடன்
வீடு சாா்ந்த.. சொகுசு பயணம்.. சொகுசு பொருள், ஆடம்பர வாழ்க்கை.. வாசனை திரவியங்கள் சாா்ந்த கடன்..
நோய்.. வழக்கு...

சூரியன்+கேது..
அரசு சாா்ந்த விசயத்தில் கடன்
தந்தை.. கோவில் சாா்ந்த கடன்
நோய்.. வழக்கு...

சந்திரன்+கேது..
தாய்.. மனம்.. பயணம் சாா்ந்த கடன்.. நோய்.. வழக்கு..

செவ்வாய்+கேது....
சகோதரன்.. மனை.. மருத்துவம், விபத்து.. இயந்திரம், மின்சாரம்
சாா்ந்த கடன்.. நோய்.. வழக்கு...

புதன்+ கேது.. படிப்புக்காக.. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காதலுக்காக.. இளமையாக வாழ.. தகவல்தொழில்நுட்பம் சாா்ந்த வகையில்" கடன், நோய்.. வழக்கு....

நன்றி.. ஶ்ரீ கணேஷ் ஜோதிடர்....
 
Top