திருவாதிரை நட்சத்திரம்

👉 திருவாதிரை நட்சத்திரத்தின் இராசி : மிதுனம்

👉 திருவாதிரை நட்சத்திரத்தின் அதிபதி : ராகு

👉 திருவாதிரை நட்சத்திரத்தின் இராசி அதிபதி : புதன்

👉🏽பொதுவான குணங்கள் :

👉 நல்ல புத்திசாலியாகவும், பேச்சுகளில் வல்லவராகவும் இருப்பார்கள்.

👉 கல்வியில் ஓரளவு நாட்டம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள்.

👉 தந்திரமாக பேசி காரியங்களை முடிப்பவர்கள்.

👉 அழகான தோற்றம் கொண்டவர்கள்.

👉 அனைவருக்கும் நல்லவர்கள்.

👉 பிறருக்கு உதவும் மனப்பான்மை கொண்டவர்கள்.

👉 அழகான கண்களை கொண்டவர்கள்.

👉 பெரும் புகழுக்கு உரியவர்கள்.

திருவாதிரை முதல் பாதம் 1️⃣:

இவர்களிடம் திருவாதிரை நட்சத்திரத்திற்குரிய பொதுவான குணங்களும் இருக்கும். மேலும் கீழ்க்கண்ட சில குணங்களும் இருக்கும்.

🌟 எளிதில் பழகக்கூடியவர்.

🌟 நற்குணங்களுக்கு சொந்தக்காரர்.

🌟 ஆடம்பரமாக வாழ விருப்பம் உடையவர்கள்.

🌟 கணக்கில் சாமர்த்தியசாலியானவர்கள்.

🌟 இதமான, மகிழ்ச்சியான பேச்சுகளை பேசக்கூடியவர்கள்.

திருவாதிரை இரண்டாம் பாதம் 2️⃣:

இவர்களிடம் திருவாதிரை நட்சத்திரத்திற்குரிய பொதுவான குணங்களும் இருக்கும். மேலும் கீழ்க்கண்ட சில குணங்களும் இருக்கும்.

🌟 முரட்டுச் சுபாவம் கொண்டவர்கள்.

🌟 பிடிவாத குணம் உடையவர்கள்.

🌟 கடுமையாக உழைக்கக்கூடியவர்கள்.

🌟 உறவினர்களிடம் பகைமை உடையவர்கள்.

🌟 சுயநலம் உடையவர்கள்.

திருவாதிரை மூன்றாம் பாதம் 3️⃣:

இவர்களிடம் திருவாதிரை நட்சத்திரத்திற்குரிய பொதுவான குணங்களும் இருக்கும். மேலும் கீழ்க்கண்ட சில குணங்களும் இருக்கும்.

🌟 நிதானம் இல்லாதவர்கள்.

🌟 திமிரான பேச்சுகளை பேசுபவர்கள்.

🌟 புறம் பேசும் குணம் உடையவர்கள்.

🌟 இரகசியம் உடையவர்கள்.

🌟 புகழை விரும்பக்கூடியவர்கள்.

திருவாதிரை நான்காம் பாதம் 4️⃣:

இவர்களிடம் திருவாதிரை நட்சத்திரத்திற்குரிய பொதுவான குணங்களும் இருக்கும். மேலும் கீழ்க்கண்ட சில குணங்களும் இருக்கும்.

🌟 சாந்த குணம் உடையவர்கள்.

🌟 வஞ்சக எண்ணம் கொண்டவர்கள்.

🌟 ஞாபக மறதி உடையவர்கள்.

🌟 எழுதுவதில் விருப்பம் உள்ளவர்கள்.

🌟 விவேகமான முயற்சிகளை உடையவர்கள்.
 
Top